Prin accesarea acestui website, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, utilizatorii confirma ca au citit, inteles si acceptat urmatorii termeni si conditiile de utilizare.

IN CAZUL IN CARE UTILIZATORUL NU DORESTE SA ACCEPTE PREZENTIi TERMENI SI CONDITII, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA INCETEZE SA MAI FOLOSEASCA SITEUL.

Acest website apartine www.ecosys.ro
Ecosys SRL
Str. Muzeul Apei,nr.25, Floresti, Jud. Cluj
RO14179675, J12/1183/2001

In lipsa unor precizari specifice pentru un continut anume (imagine, text sau alt continut media), toate drepturile asupra continutului afisat pe acest site apartine ECOSYS SRL, si este interzisa reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricarei informatii sau material fara acordul prealabil, in scris, din partea ECOSYS SRL

Toate drepturile de utilizare asupra informatiilor si materialelor disponibile apartin ECOSYS SRL

Utilizatorul acestui site este pe deplin raspunzator de respectarea tuturor legilor si actelor legislative/normative in vigoare, si se obliga sa nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicatie sau procedura care ar afecta functionarea normala a site-ului nostru, sau de a obtine informatii la care nu are access in mod normal.

Descrierea Serviciului

Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte.
ECOSYS SRL nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizare unei informari corecte si remedierea eventualelor erori. Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate in site este rugata sa contacteze ECOSYS SRL prin unul dintre mijloacele afisate in pagina „Contact” a site-ului, pentru a se informa atat asupra disponibilitatii serviciului sau produsului in cauza, cat si asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.

1. Acces la site

Pentru a putea beneficia de servicii, produse sau orice alta informatie care sunt publicate pe site, utilizatorul are nevoie de un calculator personal, o conexiune stabila la Internet si de un browser web instalat in calculator prin intermediul careia va fi accesata adresa de web www.ecosys.ro

2. Obligatiile ECOSYS SRL

ECOSYS SRL nu isi asuma raspunderea pentru nici o pierdere de date sau informatii rezultate din intarzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul ECOSYS SRL, al furnizorilor sai sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. ECOSYS SRL si furnizorii sai exclud orice sugestie sau garantie ca:

  • serviciul va fi neintrerupt sau fara erori;
  • eventualele defecte vor fi corectate;

Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptand perioadele in care se efectueaza lucrari de mentenanta sau de reparatii. Accesarea serviciului poate fi limitata in intervalul orar de utilizare intensa datorita limitarii procesarii datelor de catre sistemele informatice.

3. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui website au urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de a nu fi de accord cu acesti termeni si conditii, caz in care sunt obligati sa inceteze utilizarea acestui website.
  • Dreptul de a fi informat asupra datelor sale detinute de catre acest website
  • Dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor, daca ele sunt eronate. Datele care vor trebui pastrate din cauza legislatiei in vigoare nu vor putea fi sterse.
  • Dreptul de te opune anumitor prelucrari (comunicare comerciala, newsletter) sau de retragere a consimtamantului pentru anumite prelucrari.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa de email:  office@ecosys.ro sau contacta ECOSYS SRL la la numarul de telefon 0264-593899

DREPT APLICABIL SI INSTANTA COMPETENTA

Se va incerca rezolvarea oricarei dispute in legatura cu utilizarea Platformei on-line si/sau a Aplicatiei si/sau Contractul mai intai pe cale amiabila. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi definitiv solutionata de instanta romana competenta.

Consumatorii nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care inlatura sau limiteaza drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la acestia.

Totodata, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter personal sau autoritatilor in cazul in care considera ca trebuie sa isi apere oricare din drepturile garantate de legislatia in vigoare sau de noul regulament GDPR.

Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea romana.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale este efectuata atat in scopul furnizarii Serviciului cat si in scopul furnizarii unor informari si oricaror comunicari comerciale prin curier, posta, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, in scopul prevenirii/depistarii fraudelor etc.
Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidentiale, fiind utilizate exclusiv in cadrul executarii relatiei contractuale dintre utilizatori si ECOSYS SRL, nefiind transmise catre terte persoane datele si informatiile colectate.
Datele personale pot fi transmise autoritatilor publice competente in vederea realizarii oricaror investigatii conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru utilizarea contului si a parolei personale,din platforma de Newsletter (ex: MailChimp, etc), intreaga responsabilitate le revine abonatilor, ECOSYS SRL fiind exonerata de orice raspundere cu privire la confidentialitatea acestor date. Prin inregistrare abonatilor le revine obligatia de a furniza in mod corect si complet datele solicitate.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentrru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, clientii ECOSYS SRL beneficiaza de dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei; toate aceste drepturi se exercita prin cerere scrisa, datata si semnata, inaintata ECOSYS SRL la sediul adresa de mail mentionata la rubrica de contact.

5. Excluderi

ECOSYS SRL  nu isi asuma nici o responsabilitate legala, paguba adusa in urma utilizarii acestui website si a informatiilor disponibile in cadrul lui, precum nici a unor defectiuni tehnice, virusi sau alte sisteme care afecteaza utilizatorul in orice fel.

ECOSYS SRL  nu isi asuma respnsabilitati contractuale pentru informatiile disponibile pe site, si desi face tot posibilul pentru respectarea exactitatii informatiilor prezentate, nu isi asuma nici o obligatie in cazul in care informatiile nu sunt corecte.

Utilizatorul intelege faptul ca furnizarea Serviciilor poate fi modificata/incetata si intelege ca Prestatorul nu este raspunzator pentru aceasta.

ECOSYS SRL  nu isi asuma raspunderea pentru intreruperi ale functionarii siteului

Conditii generale

Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezentele Termene si Conditii.