Stocuri

WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, în strânsa legatura cu aspectul contabil. Iata câteva caracteristici:

 • evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
 • descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica;
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi în nomenclator);
 • posibilitatea înregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
 • identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare si a atributelor de caracterizare;
 • folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate;
 • evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
 • calculul coeficientului de diferente de pret în cazul evidentei global-valorice.

Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati:

 • intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
 • intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale, accize, etc.);
 • intrari din productia proprie;
 • iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în productie si tiparirea de bonuri de consum;
 • vânzari de marfuri sau produse din stoc sau vânzari de servicii evidentiate pe agenti de vânzare, cu tiparirea facturilor, avizelor de expeditie sau chitantelor fiscale corespunzatoare;
 • vânzari la export, cu tiparirea de invoice;
 • transfer de articole din stoc între gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de înregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
 • evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma;
 • evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de întocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise;

WinMENTOR înregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vânzari în functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmari termene de plata si majorari de întârziere la plata.

Ghid de utilizare