Încasari si plati

  • WinMENTOR permite legarea platilor si încasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau încasare. Problema platilor si încasarilor în valuta este rezolvata complet, cu înregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
  • Evidentiaza operatiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
  • Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
  • Tipareste registre de casa si de banca în lei sau valuta; sumele în curs de decontare pot fi tiparite separat pentru încasari sau plati în curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare

Ghid de utilizare