Furnizori si clienti

WinMENTOR da posibilitatea împartirii în clase de încadrare, în functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul de programe pastreaza în nomenclatorul de parteneri o singura înregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti în avans, furnizori – facturi nesosite, clienti, încasari în avans de la clienti, clienti – facturi de întocmit); în functie de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

  • Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile în care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
  • Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vândut în functie de volumul tranzactiilor înregistrate în decursul timpului cu un client.
  • Se pot consulta în orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori în lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.
  • WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii în valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.
  • Stingerea obligatiilor de plata sau încasare pentru parteneri poate fi facuta si într-o moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva.
  • Lista încasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de încasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vânzari care au intermediat vânzarile.

Ghid de utilizare