Cum reinnoiti abonamentul la aplicatia DECLARATII-WinMentor

Contractul de abonament pentru aplicatia DECLARATII se reinnoieste automat prin plata sumei de 60.76 euro (adica 49 euro + TVA) pentru fiecare post pe care aceasta aplicatie a fost achizitionata.

Va reamintim ca scadenta abonamentului este data de 15.01.2015.

In functie de firma de la care ati cumparat aplicatia, puteti efectua plata abonamentului intr-unul din urmatoarele conturi:

Info Mentor SRL Gura Humorului 
CUI: RO 12515981 
Banca: Transilvania Iasi, IBAN: RO04 BTRL 0240 1202 4035 71XX 
Banca: ING Bank Iasi, IBAN: RO34 INGB 0000 9999 0457 5110

TH Junior SRL Iasi 
CUI: RO 6887050 
Banca: Transilvania Iasi, IBAN: RO05 BTRL 0240 1202 4064 79XX 
Banca: ING Bank Iasi, IBAN: RO43 INGB 0000 9999 0417 8994

Pentru a putea folosi aplicatia Declaratii este necesar sa fi platit abonamentul pentru anul 2015. In momentul in care avem o confirmare a acestei plati, codurile pentru aplicatie se genereaza pe site-ul nostru.

Reprogramarea cheii HASP se face:

  1. Actionand cheia galbena din meniul aplicatiei Declaratii si alegand optiunea “Automat-Coduri” pentru “Aplicatia Declaratii” sau din WinMENTOR > cheia galbena > Automat-Coduri pentru Aplicatia Declaratii.
  2. Sau puteti suna la numarul de telefon 0264-593899 sau pe Eugen 0746-043 320 sau Catalin 0744-878285

Declaratia 205

D205Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 3695/ 27.12.2016 ( incepand cu anul de raportare 2016 )
Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului.

Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR si eventuala lor modificare, operata de utilizator. Declaratia se poate lista doar in formatul PDF, rezultat in urma validarii fisierului xml.

Declaratia 208

Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Declaratia se completeaza si se depunde de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Declaratia se completeaza si se depune semestrial pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind trasferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Declaratia 300

Decontul de taxa pe valoare adaugata, conform OPANAF nr. 591/2017
Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din legea 227/2015 din Codul Fiscal.
Declaratia 300 se poate depune: lunar (pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se depune decontul) semestrial, trimestrial, anual, in functie de specificul fiecarei firme.

Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR si eventuala lor modificare, operata de utilizator.

Declaratia 390 – VIES

Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, si se depune lunar, la Agentia Nationala a Finantelor, pana pe data de 25 a fiecarei luni (inclusiv).

Declaratia 392

Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii

D392 Ase completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 lei.

D392 B se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Potrivit OUG 84/2016, depunerea acestor formulare este amanata pana la data de 31.12.2019.

Declaratia 394

Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, conform OPANAF 2264/2016
Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art 307 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiunile impozabile in Romania.
Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 30 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial, etc.).

Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARATII se permite generarea declaratiei, editarea si exportul ei in format xml, iar conversia in PDF se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.

Declaratia 112

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
Se completeaza incepand cu anul 2011 de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati independente, platitorii de venituri pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, persoane asimilate angajatorului, orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.
Declaratia se poate depune lunar sau trimestrial, pana pe 25 a lunii urmatoare celei pentru care se depune declaratia
Citeste mai mult
Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARATII se permite generarea declaratiei, editarea si exportul ei in format xml, iar conversia in PDF se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.

REVISAL

REVISAL – registrul general de evidenta a salariatilor

Aplicatia REVISAL este folosita pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic. Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
Se completeaza de catre angajator de fiecare data cand in cadrul firmei apar modificari cu privire la evidenta evidenta salariatilor si in functie de modificare, se depune in termen de cateva zile.

Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII.

Observatii:

Nu se actualizeaza datele in cazul in care pentru un contract exista mai multe inregistrari.
Nu se actualizeaza datele pentru contracte de tipul: venituri assimilate, vechi – conventie fara cm, vechi – conventie cu cm.
Nu se actualizeaza contractele a caror data de incetare este mai mica decat data de consemnare a actualizarii.

Bilant

Se completeaza de catre persoana inregistrata in scopuri de TVA cuprinzand urmatoarele tipuri de raportare: raportare anuala, situatie financiara anuala si situatie financiara semestriala in termen de 120 zile sau 150 de zile in functie de tipul de raportare.
Fisele fiscale se completeaza de catre societatile care au cel putin un angajat, o data pe an, si se depun la Agentia Nationala a Finantelor Publice pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv. Termenul limita pentru completarea fiselor fiscale este pana in anul 2010 inclusiv!