Denumire formularPDFJAVAInstrucţiuni/ Documentaţie
D017 - Declaraţie de înregistrare a contractelor/ documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/ adiţionale (conexe) încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente. Conform OPANAF 2994/ 2016 - publicat în data de 19.02.2019soft Asoft J
actualizat în data de 14.01.2020
Anexa validări

Schema XSD
actualizat în data de 07.03.2019
D085 - Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OPANAF 1783/2019). Se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei). - publicat în data de 05.08.2019soft Asoft JAnexa validări

Schema XSD
100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform OPANAF nr.1203/ 10.05.2018, valabil începand cu 05/2018 - publicat în data de 07.06.2018soft A
actualizat în data de
05.12.2019
soft J
actualizat în data de 28.01.2020
Anexa validări
actualizat în data de 21.02.2019

Schema XSD

101 - Declaraţie privind impozitul pe profit conform OPANAF nr. 3200/20.12.2018. Valabil pentru an sfârşit de perioada >= 2018 - publicat în 21.01.2019.soft A
actualizat în data de
21.06.2019
soft J
actualizat în data de 25.04.2019
Anexa validări
actualizat în data de 21.02.2019

Schema XSD
104 - Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, conform OPANAF nr. 1950 din 13.12.2012 - actualizat în data de 27.01.2014soft A
soft J
actualizat în data de 28.01.2020
Anexa validări

Schema XSD
106 - Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor, conform OPANAF 1292/ 20.05.2014; valabil începând cu 03.06.2014 - publicat în data de 04.06.2014soft A
actualizat în data de
05.06.2015
soft J
actualizat în data de 05.06.2015
Anexa validări
actualizat în data de 05.06.2015

Schema XSD
actualizat în data de 05.06.2015
107 - DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND BENEFICIARII SPONSORIZĂRILOR / MECENATULUI / BURSELOR PRIVATE, în conformitate cu OPANAF nr.1825/20.07.2018. Valabil pentru an sfârşit de perioadă >= 2018 - publicat în data de 20.11.2018soft A
actualizat în data de
21.06.2019
soft J
actualizat în data de 13.01.2020
Anexa validări
108 - Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă, conform OPANAF nr. 3391/ 2017 - publicat în data de 14.02.2018soft Asoft JAnexa validări

Schema XSD
109 - Declaraţie privind taxa pe active financiare nete - publicat în data de 21.08.2019soft A
actualizat în data de
02.09.2019
110 - Declaraţie de regularizare/ cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă, conform OPANAF 2779/ 28.09.2017, valabil începand cu anul 2016 - publicat în data de 07.11.2017soft A
actualizat în data de
22.11.2017
soft J
actualizat în data de 22.11.2017
Anexa validări
actualizat în data de 22.11.2017

Schema XSD
actualizat în data de 24.11.2017
112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun din 01.10.2019 nr. 3063/1376/1430/2019, valabil începând cu 01.01.2020 - publicat în data de 28.01.2020soft A
actualizat în data de
18.02.2020
soft J
actualizat în data de 06.02.2020
Anexa validări
actualizat în data de 04.02.2020

Schema XSD
actualizat în data de 06.02.2020
119 - Declaraţie specială privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat ale BNR din veniturile nete realizate - publicat în data de 07.02.2019soft Asoft JAnexa validări

Schema XSD
120 - Decont privind accizele conform OPANAF nr. 4160/2017(publicat in data de 28.12.2017) - publicat în data de 05.01.2018

(pentru an de raportare >= 2017)
soft A
publicat în data de
05.01.2018
soft J
publicat în data de 05.01.2018
Anexa validări
publicat în data de 05.01.2018

Schema XSD
publicat în data de 05.01.2018
130 - DECONT PRIVIND IMPOZITUL LA ŢIŢEIUL DIN PRODUCŢIA INTERNĂ, conform OPANAF nr. 1950/2012 - actualizat în data de 24.01.2014

Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2013, declaraţia 130 se poate descărca de pe portalul ANAF secţiunea programe utile şi se pot depune numai la ghişeu.
soft Asoft JAnexa validări

Schema XSD
180 - Nota de certificare - conform OMFP 1620/2014 . Se întocmeşte de către consultanţii fiscali, înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale. - publicat în data de 10.08.2015soft A
actualizat în data de 09.05.2015
soft J
actualizat în data de 28.08.2015
Anexa validări
actualizat în data de 10.08.2015

Schema XSD
actualizat în data de 10.08.2015
205 -Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 48/11.01.2019 ( începând cu anul de raportare 2018) - publicat în 17.01.2019soft A
actualizat în data de 22.01.2019
soft J
actualizat în data de 20.01.2020
Anexa validări

Schema XSD
207 - Declaraþie informativã privind impozitul reþinut la sursã/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenþi, conform OPANAF 48/11.01.2019 ( începând cu anul de raportare 2018) - publicat în 17.01.2019soft A
actualizat în data de 23.01.2019
soft JAnexa validări

Schema XSD
D222 - Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfășoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate (OPANAF 3780/2017) - publicat în data de 17.12.2019soft A
Anexa validări
300- Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 2227/2019, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.07.2019 - publicat în data 13.08.2019soft A
actualizat în data de 02.09.2019
soft J
actualizat în data de 18.09.2019
Anexa validări
actualizat în data de 14.08.2019

Schema XSD
actualizat în data de 19.08.2019
301 - versiunea 5 - Decont special de taxa pe valoarea adăugată, conform OPANAF 592/2016 - pentru perioada de raportare începând cu ianuarie 2013 - publicat în data de 15.02.2016soft A
actualizat în data de 30.01.2020
soft J
actualizat în data de 30.01.2020
Anexa validări

Schema XSD
actualizat în data de 30.01.2020
307 - Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată, conform OPANAF 793/ 2016, valabil începand cu anul 2016 - publicat în data de 07.11.2017soft Asoft J
actualizat în data de 05.12.2017
Anexa validări

Schema XSD
actualizat în data de 05.12.2017
311 - Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit.g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform OPANAF 795/ 2016, valabil începand cu anul 2016 - publicat în data de 07.11.2017soft Asoft J
actualizat în data de 28.11.2017
Anexa validări

Schema XSD
390 - Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare - conform OPANAF nr. 705/11.03.2020 - incepand cu perioada de raportare 02/2020 - publicat în data de 18.03.2020soft A
actualizat în data de 18.03.2020
soft J
actualizat în data de 18.03.2020
Anexa validări

Schema XSD
392 - Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate
- conform OPANAF nr.93/ 21.01.2014 - începand cu anul de raportare 2014
- conform OPANAF nr.522/ 26.01.2016 (publicat în M.O. nr.78/ 03.02.2016) - începand cu anul de raportare 2015 - actualizat 27.01.2016
soft A
actualizat în data de 23.01.2020
soft J
actualizat în data de 23.01.2020
Anexa validări
actualizat în data de 23.01.2020

Schema XSD
393 - Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România
- conform OPANAF nr.93/ 21.01.2014 - începand cu anul de raportare 2014
- conform OPANAF nr.522/ 26.01.2016 (publicat în M.O. nr.78/ 03.02.2016) - începand cu anul de raportare 2015 - actualizat 27.01.2016
soft A
actualizat în data de 27.01.2016
soft JAnexa validări

Schema XSD
394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 2264/2016 - utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2017 - publicat în 31.01.2017soft A
actualizat în data de 13.02.2017
soft J
actualizat în data de 09.09.2019
Anexa validări
actualizat în data de 07.09.2017

Schema XSD
actualizat în data de 09.09.2019
399 - Declaraţie specială de TVA, conform Codului Fiscal, art.152.4 alin.(7) si 152.5 alin.(6), pentru perioada de raportare începând cu ianuarie 2017 - publicat în 10.01.2017soft A
actualizat în data de 28.11.2019
soft J
actualizat în data de 19.10.2016
Anexa validări

Schema XSD
401 - Declaraţie informativă privind proprietaţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, conform cu: - Ordinului comun al MFP şi MDRAPFE nr. 1016/3824 din 2017 - Ordinului comun al MFP şi MDRAP nr. 4031/2067 din 2015 publicat în MOF nr. 972/ 29.12.2015, - Ordinului comun al MFP şi MDRAP nr. 876/506 din 2015 publicat în MOF 643/25.08.2015, începând cu anul de raportare 2014 - publicat în 24.10.2017soft Asoft JAnexa validări

Schema XSD
402 - Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România conform OMFP nr. 2727/ 2015, începând cu anul de raportare 2015 - publicat în 23.12.2015soft A
actualizat în data de 16.03.2017
soft J
actualizat în data de 26.02.2016
Anexa validări

Schema XSD
403 - Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României conform OMFP nr. 2727/ 2015, începând cu anul de raportare 2015 - publicat în 23.12.2015soft A
actualizat în data de 06.02.2020
soft J
actualizat în data de 06.02.2020
Anexa validări
actualizat în data de 06.02.2020

Schema XSD
actualizat în data de 06.02.2020
R404 - RAPORTUL PENTRU FIECARE ŢARĂ ÎN PARTE, în conformitate cu OPANAF nr.3049/ 24.10.2017, incepand cu anul 2017 - publicat în 11.12.2017soft A
actualizat în data de 28.10.2019
soft J
actualizat în data de 06.11.2019
Anexa validări
actualizat în data de 28.10.2019

Schema XSD
actualizat în data de 06.11.2019
R405 - NOTIFICARE privind calitatea entităţii constitutive a grupului de intreprinderi multinaţionale, respectiv privind identitatea şi rezidenţa fiscală a entităţii raportoare a grupului de întreprinderi multinaţionale, conform prevederilor pct. 7 si 8 din Secţiunea a II-a, Anexa 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu OPANAF nr.3049/ 24.10.2017, începand cu anul 2017 - publicat în 11.12.2017soft A
actualizat în data de 28.10.2019
soft J
actualizat în data de 06.11.2019
Anexa validări
actualizat în data de 28.10.2019

Schema XSD
actualizat în data de 06.11.2019
700 - Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal conform cu OPANAF nr. 2372/01.08.2017, valabil pentru an >=2017 - publicat în data de 22.03.2018soft A
actualizat în data de 25.06.2019
soft J
actualizat în data de 08.01.2020
Anexa validări
actualizat în data de 14.05.2018

Schema XSD
710 - Declaraţie rectificativă privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform OPANAF nr.1203/ 10.05.2018, valabil începand cu 05/2018 - publicat în data de 07.06.2018soft A
actualizat în data de 05.12.2019
soft J
actualizat în data de 05.12.2019
Anexa validări
actualizat în data de 21.02.2019

Schema XSD