ecosys

informatica economica

Noutati

Societãţile comerciale au obligaţia sã dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanţi

ORDONANTA nr. 22 din 20 august 2008 - privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

[...]ART. 8
    (1) Societãţile comerciale, precum şi unitãţile administraţiei publice locale şi centrale, care deţin mai mult de 25 de autovehicule, au obligaţia sã dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanţi pentru grupul de vehicule deţinut. [...]

    ART. 25
    (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi c), art. 4-8 şi ale art. 9 alin. (1).
    (2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã cu amendã de la 7.500 lei la 15.000 lei şi se aplicã operatorului economic.

Citește mai departe...

 

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...