ecosys

informatica economica

ECOSYS - Noutati

TARIFUL DE RISC pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2009

Article Index

Anexa nr. 4   

TARIFUL DE RISC pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2009           

Nr.
Crt.
Activitatea din economia naţională Cod
CAEN


CR

Tarif de risc
(%BC*)
Nr CAEN CC CR TR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 0111 3,50 0,242
2 Cultivarea orezului 0112 4,00 0,260
3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 3,50 0,242
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 3,75 0,251
5 Cultivarea tutunului 0115 3,75 0,251
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 3,75 0,251
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 3,50 0,242
8 Cultivarea strugurilor 0121 2,50 0,205
9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0122 2,50 0,205
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 2,50 0,205
11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0124 2,50 0,205
12 Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0125 2,75 0,214
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 3,50 0,242
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 2,50 0,205
15 Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm. 0128 3,25 0,233
16 Cultivarea altor plante permanente  0129 4,50 0,279
17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 2,50 0,205
18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 4,50 0,279
19 Creşterea altor bovine 0142 4,50 0,279
20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 3,25 0,233
21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0144 2,25 0,196
22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor  0145 3,25 0,233
23 Creşterea porcinelor 0146 5,00 0,297
24 Creşterea păsărilor 0147 3,00 0,224
25 Creşterea altor animale 0149 3,00 0,224
26 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0150 4,25 0,270
27 Activităţi auxiliare pentru productia vegetală 0161 5,75 0,325
28 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0162 2,50 0,205
29 Activităţi după recoltare 0163 4,25 0,270
30 Pregătirea seminţelor 0164 4,00 0,260
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 0170 11,00 0,518
32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0210 4,25 0,270
33 Exploatare forestieră 0220 4,75 0,288
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 3,50 0,242
35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 5,00 0,297
36 Pescuitul maritim 0311 1,75 0,178
37 Pescuitul în ape dulci 0312 1,75 0,178
38 Acvacultura maritimă 0321 1,25 0,159
39 Acvacultura în ape dulci 0322 2,00 0,187
40 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) 0510 14,25 0,638
41 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) 0520 10,00 0,481
42 Extracţia petrolului brut 0610 4,50 0,279
43 Extracţia gazelor naturale 0620 4,50 0,279
44 Extracţia minereurilor feroase 0710 11,50 0,536
45 Extracţia minereurilor de uraniu si toriu 0721 5,75 0,325
46 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 0729 12,75 0,582
47 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 0811 11,50 0,536
48 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului  0812 6,25 0,343
49 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 0891 8,25 0,417
NC AEN CC CR TR
50 Extracţia turbei 0892 3,75 0,251
51 Extracţia sării 0893 4,25 0,270
52 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 12,25 0,564
53 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 0910 8,75 0,435
54 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0990 5,00 0,297
55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 5,00 0,297
56 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 2,25 0,196
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 5,25 0,306
58 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor 1020 1,75 0,178
59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor  1031 3,75 0,251
60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1,00 0,150
61 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 2,50 0,205
62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3,25 0,233
63 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1042 2,50 0,205
64 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 5,00 0,297
65 Fabricarea îngheţatei 1052 1,00 0,150
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 1061 5,75 0,325
67 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3,00 0,224
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1071 3,00 0,224
69 Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie 1072 4,00 0,260
70 Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 1073 6,75 0,362
71 Fabricarea zahărului 1081 5,75 0,325
72 Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase 1082 2,25 0,196
73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2,25 0,196
74 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 5,75 0,325
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 3,75 0,251
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 1086 1,00 0,150
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 2,50 0,205
78 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 3,00 0,224
79 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1,00 0,150
80 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 2,25 0,196
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,75 0,214
82 Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe 1103 1,00 0,150
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 4,25 0,270
84 Fabricarea berii 1105 6,25 0,343
85 Fabricarea malţului 1106 1,00 0,150
86 Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1107 2,00 0,187
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 3,50 0,242
88 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 8,00 0,408
89 Producţia de ţesături 1320 9,00 0,444
90 Finisarea materialelor textile 1330 1,50 0,168
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 2,75 0,214
92 Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 4,25 0,270
93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 11,50 0,536
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 1,00 0,150
95 Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm. 1395 4,25 0,270
96 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 4,00 0,260
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,270
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1,00 0,150
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2,25 0,196
100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2,25 0,196
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 1,75 0,178
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 1,25 0,159
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1,50 0,168
104 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431 1,50 0,168
105 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 3,25 0,233
106 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 9,50 0,463
107 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512 4,75 0,288
108 Fabricarea încălţămintei 1520 2,50 0,205
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 7,00 0,371
110 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 9,00 0,444
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 4,25 0,270
NC AEN CC CR TR
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 1623 4,25 0,270
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 5,75 0,325
114 Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite 1629 6,00 0,334
115 Fabricarea celulozei 1711 11,50 0,536
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 6,50 0,352
117 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 1721 7,25 0,380
118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 5,75 0,325
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 4,25 0,270
120 Fabricarea tapetului 1724 1,00 0,150
121 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 6,25 0,343
122 Tipărirea ziarelor 1811 1,50 0,168
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 6,50 0,352
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1,50 0,168
125 Legătorie şi servicii conexe 1814 3,00 0,224
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1,00 0,150
127 Fabricarea produselor de cocserie  1910 5,50 0,316
128 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 10,25 0,490
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 5,50 0,316
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 9,25 0,454
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 9,25 0,454
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 4,00 0,260
133 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 8,50 0,426
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 5,50 0,316
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 4,50 0,279
136 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 9,25 0,454
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 7,00 0,371
138 Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 4,75 0,288
139 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4,50 0,279
140 Fabricarea explozivilor 2051 13,25 0,601
141 Fabricarea cleiurilor 2052 3,50 0,242
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 5,50 0,316
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 4,00 0,260
144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 4,50 0,279
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază                          2110 5,00 0,297
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice  2120 8,50 0,426
147 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi  refacerea anvelopelor                                                      2211 4,25 0,270
148 Fabricarea altor produse din cauciuc                                2219 4,50 0,279
149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic  2221 3,75 0,251
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic              2222 4,00 0,260
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii      2223 4,00 0,260
152 Fabricarea altor produse din material plastic                       2229 4,75 0,288
153 Fabricarea sticlei plate                                            2311 7,50 0,389
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                              2312 9,50 0,463
155 Fabricarea articolelor din sticlă                                   2313 9,50 0,463
156 Fabricarea fibrelor din sticlă                                      2314 8,25 0,417
157 Fabricarea de sticlărie tehnică                                     2319 8,50 0,426
158 Fabricarea de produse refractare                                    2320 5,25 0,306
159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                         2331 9,00 0,444
160 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă                                        2332 7,25 0,380
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 5,50 0,316
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                         2342 10,00 0,481
163 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică           2343 10,50 0,500
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 3,50 0,242
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 8,50 0,426
166 Fabricarea cimentului                                               2351 7,00 0,371
167 Fabricarea varului şi ipsosului                                     2352 10,00 0,481
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  2361 6,50 0,352
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  2362 3,25 0,233
170 Fabricarea betonului 2363 4,25 0,270
171 Fabricarea mortarului  2364 3,25 0,233
172 Fabricarea produselor din azbociment  2365 10,50 0,500
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 5,25 0,306
NC AEN CC CR TR
174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                             2370 3,75 0,251
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 5,50 0,316
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.  2399 7,75 0,398
177 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2410 9,50 0,463
178 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel    2420 12,25 0,564
179 Tragere la rece a barelor 2431 8,75 0,435
180 Laminare la rece a benzilor înguste  2432 5,00 0,297
181 Producţia de profile obţinute la rece  2433 8,75 0,435
182 Trefilarea firelor la rece  2434 9,25 0,454
183 Producţia metalelor preţioase                                       2441 10,00 0,481
184 Metalurgia aluminiului  2442 13,75 0,619
185 Producţia plumbului, zincului şi cositorului  2443 12,00 0,555
186 Metalurgia cuprului  2444 12,25 0,564
187 Producţia altor metale neferoase 2445 10,00 0,481
188 Prelucrarea combustibililor nucleari  2446 5,75 0,325
189 Turnarea fontei                                                     2451 12,75 0,582
190 Turnarea oţelului 2452 14,50 0,647
191 Turnarea metalelor neferoase uşoare  2453 6,75 0,362
192 Turnarea altor metale neferoase  2454 12,00 0,555
193 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice  2511 7,50 0,389
194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  2512 5,75 0,325
195 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală  2521 3,75 0,251
196 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 6,25 0,343
197 Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)      2530 8,00 0,408
198 Fabricarea armamentului şi muniţiei  2540 6,25 0,343
199 Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor    2550 7,00 0,371
200 Tratarea şi acoperirea metalelor  2561 4,75 0,288
201 Operaţiuni de mecanică generală  2562 8,50 0,426
202 Fabricarea produselor de tăiat  2571 4,50 0,279
203 Fabricarea articolelor de feronerie  2572 10,00 0,481
204 Fabricarea uneltelor  2573 5,75 0,325
205 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  oţel 2591 8,50 0,426
206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal   2592 6,75 0,362
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri  2593 4,25 0,270
208 Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe  2594 4,00 0,260
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,50 0,279
210 Fabricarea subansambluri lor electronice (module) 2611 2,50 0,205
211 Fabricarea altor componente electronice   2612 1,75 0,178
212 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice   2620 5,75 0,325
213 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                            2630 2,00 0,187
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum   2640 1,50 0,168
215 Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2651 2,25 0,196
216 Producţia de ceasuri  2652 1,00 0,150
217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie  2660 1,75 0,178
218 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice  2670 1,75 0,178
219 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2680 1,00 0,150
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice        2711 6,00 0,334
221 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii    2712 5,00 0,297
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 3,25 0,233
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică  2731 4,25 0,270
224 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2732 4,50 0,279
225 Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice  2733 6,00 0,334
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 2,75 0,214
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,50 0,316
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 3,00 0,224
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 4,75 0,288
230 Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete) 2811 7,50 0,389
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 5,50 0,316
232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 5,50 0,316
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 5,50 0,316
234 Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie 2815 6,25 0,343
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821 4,75 0,288
NC AEN CC CR TR
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 4,75 0,288
237 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2823 1,75 0,178
238 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 3,50 0,242
239 Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 5,75 0,325
240 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 2829 3,50 0,242
241 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830 9,75 0,472
242 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 8,50 0,426
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 9,00 0,444
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 8,50 0,426
245 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 10,25 0,490
246 Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2893 9,00 0,444
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2894 4,50 0,279
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895 3,00 0,224
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896 5,00 0,297
250 Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a. 2899 3,00 0,224
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10,75 0,509
252 Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci 2920 5,50 0,316
253 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
motoare de autovehicule
2931 2,75 0,214
254 Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi pentru motoare de autovehicule 2932 6,50 0,352
255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 7,00 0,371
256 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 5,75 0,325
257 Fabricarea materialului rulant 3020 5,25 0,306
258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 6,25 0,343
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 6,25 0,343
260 Fabricarea de motociclete 3091 1,00 0,150
261 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092 3,75 0,251
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 3,00 0,224
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101 3,75 0,251
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 4,25 0,270
265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 5,00 0,297
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 5,75 0,325
267 Baterea monedelor 3211 1,75 0,178
268 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3212 1,50 0,168
269 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3213 1,50 0,168
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 8,25 0,417
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 2,75 0,214
272 Fabricarea jocurilor şi jucariilor 3240 1,75 0,178
273 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3250 2,50 0,205
274 Fabricarea maturilor şi periilor 3291 2,00 0,187
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 1,75 0,178
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 6,00 0,334
277 Repararea maşinilor 3312 7,50 0,389
278 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 2,50 0,205
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 5,00 0,297
280 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3315 7,75 0,398
281 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 3316 5,50 0,316
282 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6,25 0,343
283 Repararea altor echipamente 3319 6,50 0,352
284 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 6,50 0,352
285 Producţia de energie electrica  3511 7,00 0,371
286 Transportul energiei electrice 3512 3,75 0,251
287 Distribuţia energiei electrice 3513 5,00 0,297
288 Comercializarea energiei electrice 3514 5,00 0,297
289 Producţia gazelor 3521 2,50 0,205
290 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 3522 4,00 0,260
291 Comercializerea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523 4,00 0,260
292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 5,25 0,306
293 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 4,50 0,279
294 Colectarea şi epurarea apelor uzate  3700 12,25 0,564
295 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 4,00 0,260
NC AEN CC CR TR
296 Colectarea deşeurilor periculoase 3812 7,00 0,371
297 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 6,50 0,352
298 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 7,50 0,389
299 Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 6,00 0,334
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 5,50 0,316
301 Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 3,25 0,233
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 1,00 0,150
303 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120 4,50 0,279
304 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4211 3,50 0,242
305 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4212 4,50 0,279
306 Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 5,00 0,297
307 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5,25 0,306
308 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222 5,00 0,297
309 Construcţii hidrotehnice 4291 6,00 0,334
310 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.  4299 4,50 0,279
311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 9,50 0,463
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 9,50 0,463
313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313 3,75 0,251
314 Lucrări de instalaţii electrice 4321 4,00 0,260
315 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4322 4,50 0,279
316 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329 4,75 0,288
317 Lucrări de ipsoserie 4331 3,00 0,224
318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 4,50 0,279
319 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333 1,75 0,178
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 3,00 0,224
321 Alte lucrări de finisare  4339 3,25 0,233
322 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391 4,00 0,260
323 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399 4,75 0,288
324 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511 1,75 0,178
325 Comerţ cu alte autovehicule 4519 1,75 0,178
326 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 3,00 0,224
327 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531 2,25 0,196
328 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt autovehicule 4532 2,25 0,196
329 Comerţ cu motociclete,piese şi acces.aferente,întreţ.şi repararea motocicletelor 4540 1,00 0,150
330 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate 4611 1,50 0,168
331 Intermed.în comerţul cu combustib.,minereuri,metale şi prod.chimice pentru ind. 4612 2,00 0,187
332 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613 4,00 0,260
333 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane 4614 1,00 0,150
334 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615 1,00 0,150
335 Intermed.în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi art. din piele 4616 1,00 0,150
336 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 4617 2,00 0,187
337 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a. 4618 1,75 0,178
338 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 1,50 0,168
339 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621 2,50 0,205
340 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622 1,00 0,150
341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 2,00 0,187
342 Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624 2,50 0,205
343 Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor 4631 1,25 0,159
344 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632 1,25 0,159
345 Comerţ cu ridicata al prod.lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633 5,50 0,316
346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 1,50 0,168
347 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635 1,75 0,178
348 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636 1,00 0,150
349 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637 1,00 0,150
350 Comerţ cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638 1,25 0,159
351 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639 2,25 0,196
352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 1,00 0,150
353 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642 1,00 0,150
354 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
radio şi televizoarelor 
4643 2,25 0,196
NC AEN CC CR TR
355 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere 4644 1,00 0,150
356 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645 1,50 0,168
357 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1,25 0,159
358 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 4647 2,25 0,196
359 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648 1,50 0,168
360 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1,25 0,159
361 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651 1,00 0,150
362 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652 2,00 0,187
363 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661 1,00 0,150
364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 1,00 0,150
365 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663 2,25 0,196
366 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi
de tricotat
4664 1,00 0,150
367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 1,00 0,150
368 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666 1,00 0,150
369 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente  4669 4,25 0,270
370 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al prod. derivate 4671 1,25 0,159
371 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672 2,25 0,196
372 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673 2,25 0,196
373 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674 1,75 0,178
374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 1,75 0,178
375 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare  4676 2,50 0,205
376 Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 2,00 0,187
377 Comerţ cu ridicata nespecializat  4690 2,50 0,205
378 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711 1,50 0,168
379 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1,25 0,159
380 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi leg. proaspete, în magazine specializate 4721 1,50 0,168
381 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722 1,50 0,168
382 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4723 1,00 0,150
383 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2,00 0,187
384 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1,50 0,168
385 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1,00 0,150
386 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare , în magazine specializate 4729 1,00 0,150
387 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 1,75 0,178
388 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate 4741 1,00 0,150
389 Comerţ cu amănuntul al echip.pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742 1,00 0,150
390 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 2,50 0,205
391 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 1,00 0,150
392 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 1,25 0,159
393 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 1,00 0,150
394 Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, în magazine specializate 4754 2,50 0,205
395 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 1,75 0,178
396 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 4761 1,75 0,178
397 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 1,75 0,178
398 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate 4763 2,50 0,205
399 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 1,00 0,150
NC AEN CC CR TR
400 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 4765 1,00 0,150
401 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 1,25 0,159
402 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 4772 3,25 0,233
403 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 1,00 0,150
404 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 4774 1,00 0,150
405 Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializ. 4775 1,50 0,168
406 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 1,00 0,150
407 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 4777 1,00 0,150
408 Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 1,00 0,150
409 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 1,25 0,159
410 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4781 1,00 0,150
411 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4782 1,00 0,150
412 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4789 1,00 0,150
413 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 1,25 0,159
414 Comerţ cu amănuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioşcurilor şi pieţelor 4799 1,25 0,159
415 Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 7,00 0,371
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 7,00 0,371
417 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4931 5,75 0,325
418 Transporturi cu taxiuri 4932 2,50 0,205
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 5,75 0,325
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 4,25 0,270
421 Servicii de mutare 4942 4,25 0,270
422 Transporturi prin conducte 4950 4,25 0,270
423 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 5010 5,75 0,325
424 Transporturi maritime şi costiere de marfă 5020 5,75 0,325
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 3,00 0,224
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 3,00 0,224
427 Transporturi aeriere de pasageri  5110 4,50 0,279
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 4,50 0,279
429 Depozitări 5210 8,00 0,408
430 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 5,00 0,297
431 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4,75 0,288
432 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 3,50 0,242
433 Manipulări 5224 10,75 0,509
434 Alte activităţi anexe transporturilor 5229 1,50 0,168
435 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 3,50 0,242
436 Alte activităţi poştale şi de curier 5320 2,25 0,196
437 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510 1,75 0,178
438 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5520 1,00 0,150
439 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5530 1,00 0,150
440 Alte servicii de cazare 5590 1,00 0,150
441 Restaurante 5610 2,50 0,205
442 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5621 1,50 0,168
443 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5629 1,75 0,178
444 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630 1,50 0,168
445 Activităţi de editare a cărţilor 5811 1,00 0,150
446 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 5812 1,00 0,150
447 Activităţi de editare a ziarelor 5813 1,00 0,150
448 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 5814 1,25 0,159
449 Alte activităţi de editare 5819 1,75 0,178
450 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5821 2,00 0,187
451 Activităţi de editare a altor produse software 5829 2,00 0,187
452 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5911 2,50 0,205
453 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5912 5,50 0,316
454 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 5913 1,00 0,150
455 Proiecţia de filme cinematografice 5914 1,00 0,150
NC AEN CC CR TR
456 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 5920 1,75 0,178
457 Activităţi de difuzare a programelor de radio 6010 2,00 0,187
458 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6020 2,00 0,187
459 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 6110 3,25 0,233
460 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 3,25 0,233
461 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 6130 3,25 0,233
462 Alte activităţi de telecomunicaţii 6190 3,25 0,233
463 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201 2,00 0,187
464 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202 1,50 0,168
465 Activităţi de management (gestiune ţi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203 1,50 0,168
466 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209 1,75 0,178
467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311 1,25 0,159
468 Activităţi ale portalurilor web 6312 1,00 0,150
469 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391 1,00 0,150
470 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6399 1,25 0,159
471 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 6411 3,75 0,251
472 Alte activităţi de intermedieri monetare 6419 1,25 0,159
473 Activităţi ale holdingurilor 6420 1,00 0,150
474 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 6430 1,00 0,150
475 Leasing financiar 6491 1,75 0,178
476 Alte activităţi de creditare 6492 1,00 0,150
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1,00 0,150
478 Activităţi de asigurări de viaţă 6511 1,75 0,178
479 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 6512 1,75 0,178
480 Activităţi de reasigurare 6520 1,75 0,178
481 Activit.ale fond.de pensii (cu excepţia celor din sist. public de asigurări sociale) 6530 1,00 0,150
482 Administrarea pieţelor financiare 6611 1,00 0,150
483 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 6612 1,00 0,150
484 Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activităţi de asig.şi fonduri de pensii 6619 1,00 0,150
485 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor  6621 1,00 0,150
486 Activităţi ale agenţilor si broker-ilor de asigurări 6622 1,00 0,150
487 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 6629 1,00 0,150
488 Activităţi de administrare a fondurilor 6630 1,00 0,150
489 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 1,75 0,178
490 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 2,50 0,205
491 Agenţii imobiliare 6831 1,00 0,150
492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 1,25 0,159
493 Activităţi juridice 6910 1,00 0,150
494 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal 6920 1,00 0,150
495 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate  7010 1,00 0,150
496 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7021 3,00 0,224
497 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022 2,75 0,214
498 Activităţi de arhitectură 7111 2,25 0,196
499 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7112 2,25 0,196
500 Activităţi de testări şi analize tehnice 7120 3,25 0,233
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 4,25 0,270
502 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7219 4,25 0,270
503 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7220 1,00 0,150
504 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311 1,25 0,159
505 Servicii de reprezentare media 7312 1,25 0,159
506 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7320 3,75 0,251
507 Activităţi de design specializat 7410 1,25 0,159
508 Activităţi fotografice 7420 1,25 0,159
509 Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi) 7430 1,75 0,178
510 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.  7490 2,50 0,205
511 Activităţi veterinare 7500 6,00 0,334
512 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711 1,00 0,150
513 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 1,00 0,150
514 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7721 1,00 0,150
515 Închirierea de casete video şi discuri 7722 1,00 0,150
516 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7729 1,00 0,150
517 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 7731 1,00 0,150
NC AEN CC CR TR
518 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 7732 1,00 0,150
519 Activit.de închiriere şi leasing cu maş. şi echipam.de birou (inclusiv calculatoare) 7733 1,00 0,150
520 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 1,00 0,150
521 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian 7735 1,00 0,150
522 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echip. şi bunuri tangibile n.c.a. 7739 1,00 0,150
523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1,25 0,159
524 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7810 1,50 0,168
525 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 1,50 0,168
526 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 7830 1,50 0,168
527 Activităţi ale agenţiilor turistice 7911 2,25 0,196
528 Activităţi ale tur-operatorilor 7912 2,25 0,196
529 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică 7990 2,25 0,196
530 Activităţi de protecţie şi gardă 8010 2,25 0,196
531 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8020 3,75 0,251
532 Activităţi de investigaţii 8030 2,25 0,196
533 Activităţi de servicii suport combinate 8110 2,75 0,214
534 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8121 1,25 0,159
535 Activităţi specializate de curăţenie 8122 1,25 0,159
536 Alte activităţi de curăţenie 8129 2,50 0,205
537 Activităţi de întreţinere peisagistică 8130 4,00 0,260
538 Activităţi combinate de secretariat 8211 1,75 0,178
539 Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte activit.specializate de secretariat 8219 2,75 0,214
540 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 1,00 0,150
541 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 8230 1,25 0,159
542 Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 1,25 0,159
543 Activităţi de ambalare 8292 4,50 0,279
544 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 1,50 0,168
545 Servicii de administrare publică generală 8411 1,00 0,150
546 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială 8412 2,75 0,214
547 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 8413 1,50 0,168
548 Activităţi de afaceri externe 8421 1,00 0,150
549 Activităţi de justiţie 8423 1,75 0,178
550 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 8424 4,75 0,288
551 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 8425 2,25 0,196
552 Activităţi de protecţie socială obligatorie 8430 1,50 0,168
553 Învăţământ preşcolar 8510 2,75 0,214
554 Învăţământ primar 8520 2,75 0,214
555 Învăţământ secundar general 8531 1,00 0,150
556 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8532 5,00 0,297
557 Învăţământ superior non-universitar 8541 2,50 0,205
558 Învăţământ superior universitar 8542 2,50 0,205
559 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8551 3,75 0,251
560 Învăţământ în dom.cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8552 2,50 0,205
561 Şcoli de conducere (pilotaj) 8553 2,75 0,214
562 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559 4,50 0,279
563 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8560 3,00 0,224
564 Activităţi de asistenţă spitalicească 8610 4,50 0,279
565 Activităţi de asistenţă medicală generală 8621 4,75 0,288
566 Activităţi de asistenţă medicală specializată 8622 4,75 0,288
567 Activităţi de asistenţă stomatologică 8623 2,75 0,214
568 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8690 5,25 0,306
569 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 8710 5,25 0,306
570 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 5,00 0,297
571 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 4,75 0,288
572 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 8790 3,25 0,233
573 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 1,00 0,150
574 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8891 1,00 0,150
575 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. 8899 1,00 0,150
NC AEN CC CR TR
576 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9001 4,75 0,288
577 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 3,25 0,233
578 Activităţi de creaţie artistică 9003 1,50 0,168
579 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 9004 1,00 0,150
580 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9101 5,75 0,325
581 Activităţi ale muzeelor 9102 1,00 0,150
582 Gestionarea monumentelor, clăd. istorice şi a altor obiective de interes turistic 9103 1,00 0,150
583 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 9104 1,75 0,178
584 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 9200 1,25 0,159
585 Activităţi ale bazelor sportive  9311 5,50 0,316
586 Activităţi ale cluburilor sportive 9312 1,00 0,150
587 Activităţi ale centrelor de fitness 9313 1,00 0,150
588 Alte activităţi sportive 9319 1,00 0,150
589 Bâlciuri şi parcuri de distracţii  9321 1,00 0,150
590 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329 2,75 0,214
591 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9411 5,00 0,297
592 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 9412 1,00 0,150
593 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9420 1,00 0,150
594 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9491 1,75 0,178
595 Activităţi ale organizaţiilor politice 9492 1,00 0,150
596 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 9499 1,50 0,168
597 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9511 1,00 0,150
598 Repararea echipamentelor de comunicaţii 9512 1,50 0,168
599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 1,00 0,150
600 Repararea dispozitivelor de uz gospod.şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 9522 2,00 0,187
601 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 9523 1,00 0,150
602 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 9524 4,00 0,260
603 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9525 1,00 0,150
604 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 9529 2,75 0,214
605 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9601 1,75 0,178
606 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9602 1,25 0,159
607 Activităţi de pompe funebre şi similare 9603 5,75 0,325
608 Activităţi de întreţinere corporală 9604 1,00 0,150
609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 9609 2,75 0,214
         
  BC* - baza de calcul      
         
  Notă: 1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial ( cod CAEN 5122 ), tariful aferent  
          acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN  5110.      
           2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaza cu tariful clasei 9609       
           3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaza cu tariful clasei 8421      

 

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...